Laadunvalvontaa tehdään yhdessä

19.08.2019 – Ajankohtaista

Kotikadun laadunvalvontatiimi huolehtii kiinteistöjen ja asukkaiden hyvinvoinnista: havainnoi, ennaltaehkäisee ja varoittaa. Laadunvalvoja on myös tukihenkilö ja mentori, joka avustaa perehdyttämisessä ja kehittää tekemistä yhdessä työnjohdon kanssa.


– Laadunvalvontatiimimme tekee kohteisiin kiinteistökierroksia, joissa tarkastellaan niin teknistä kuin toiminnallistakin laatua, Kotikadun tukitoimintojen johtaja Petteri Hiitola avaa tiimin työnkuvaa.

Isännöitsijän silminä ja korvina

Laadunvalvonta lähtee työntekijän omatoimisesta laaduntarkkailusta sekä esimiesten päivittäisestä ja viikottaisesta seurannasta ja tuesta. Laadunvalvontatiimi  auttaa sovitun laatutason ylläpitämisessä tekemällä kiinteistökierroksia useamman kerran vuodessa.  Tiimiläiset katsovat kiinteistöjä ulkopuolisin silmin ja panevat merkille asioita, joihin kiinteistöllä usein liikkuva henkilöstö ei välttämättä kiinnitä huomiota. Laadunvalvontatiimi tukee siis koko henkilöstön työtä vielä omilla kierroksillaan.

– Omatoimisten laatukierrosten ja katselmusten lisäksi sitoudumme osallistumaan kehitystyöhön asiakkaan kanssa ja kehittämään omia toimintojamme sen mukaisesti, Hiitola kertoo.

– Korjaamme heti sellaiset viat, joihin on mahdollista puuttua. Raportoimme asiakasta hoitavaan yksikköömme kaikista havainnoista, jotka vaativat korjausta, säätöä tai parannusta. Myös isännöitsijälle tai kiinteistönomistajalle raportoidaan tarvittaessa ja ehdotetaan toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi.

Turvallista asumista ja energiansäästöä

Hyvällä laadunvalvonnalla varmistetaan asukkaiden viihtyvyys, turvallinen asuminen ja pienennetään havaintojen myötä tehdyillä toimenpiteillä esimerkiksi energiankulutusta ja käyttökuluja.

– Mikäli huomaamme kiinteistöllä esimerkiksi lasten leikkipaikalla turvallisuuteen liittyviä puutteita, ryhdymme välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

– Myös siivouksen laatua tarkkaillaan. Arvioimme viikkosiivouksen onnistumista sekä tarjoamme tarvittaessa muun muassa peruspesuja ja vahauksia. Hyvä siivous lisää asukasviihtyvyyttä ja nostaa talon arvoa jo ihan sen kautta, millaisen ensivaikutelman esimerkiksi asuntonäyttöön tulevat ostajat saavat.

Valvomme omaa työtämme

Laadunvalvontatiimin työ tukee Kotikadun huoltotoimintaa. Tiimi tekee laatukierrosten lisäksi pistokokeita kausitöiden jälkeen.

– Haluamme varmistua, että kausityöt tehdään sovitusti ja laadukkaasti. Keväällä tarkastamme, että hiekat on poistettu, syksyllä huomiomme kiinnittyy lehtiin ja talvella luonnollisesti lumeen.

– Laadunvalvonta on tarvittaessa mukana perehdyttämisessä avustamassa työnjohtoa. Näin voimme varmistaa sekä uusien työntekijöiden turvallisuuden että tasalaatuisen työnlaadun heti uusien työntekijöiden ensipäivistä lähtien.

Laadunvalvonta kehittää omaa tekemistä paremmaksi ja varmistaa, että koko henkilökunta toimii oikein.

– Laatu on kaiken lähtökohta ja menestyksemme kulmakivi. Se, että pystymme sisäisesti tarkastelemaan työtämme kriittisin silmin, on kehittänyt meitä huimasti vuosien aikana, Hiitola summaa.

 

Jaa artikkeli