x Kotikatu

Siirry sivustolle

Arvonnan säännöt

  1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Kotikatu Oy, Takomotie 1–3, 00380 Helsinki
Vaihde 010 270 8000

(myöhemmin ”Järjestäjä”)

  1. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.

Arvontaan voi osallistua aikavälillä 30.9. – 31.10.2019 ja arvonta suoritetaan 1.11.2019.

  1. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl elokuvalippupaketteja. Kukin palkinto sisältää kaksi elokuvalippua (arvo yhteensä n. 30 euroa). Lippujen voimassaolopaikkakunta määritellään tapauskohtaisesti voittajan kotipaikan mukaan.

  1. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajat ja on näihin yhteydessä henkilökohtaisesti.

  1. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa lakisääteiseen arpajaisveroon liittyvistä velvollisuuksista näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvon mukaisesti. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

  1. Instagramin, Facebookin ja LinkedInin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin, LinkedInin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin, Facebookin ja LinkedInin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän, ei Instagramin, Facebookin, LinkedInin tai vastaavan median käyttöön.

  1. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.