Sähköautojen latausasemien tarve kasvaa

15.03.2021 – Ajankohtaista

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa koko ajan. Samalla niiden latausasemia tarvitaan lisää ja asia puhuttaa monissa taloyhtiöissä ja niiden hallituksissa. Uusi laki velvoittaa taloyhtiöitä latausasemavalmiuden rakentamiseen tietyissä tapauksissa. Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA myöntää hankkeisiin tukea myös vuonna 2021.


Kevät ja kesä ovat taloyhtiöissä erilaisten pihatöiden aikaa: yhdessä yhtiössä ehostetaan istutuksia ja nurmikkoa, toisessa on tiedossa esimerkiksi hulevesijärjestelmän uudistustyöt. Yhtä kaikki, sulan maan aika on mitä oivallisin hetki nostaa taloyhtiön hallituksen pöydälle myös sähköautojen latauspisteisiin liittyvät asiat. Latausaseman perustaminen tai ainakin siihen valmistautuminen kannattaa tehdä yhtä aikaa muiden isompien pihatöiden kanssa. Näin voidaan säästää kustannuksissa muun muassa mahdollisten kaivuutöiden osalta. Kun suunnittelet latausasian ratkaisua, ota huomioon seuraavat seikat:

1. Uusi laki velvoittaa latauspistevalmiuteen korjaustöiden yhteydessä

Sähköautojen latausasemien perustamista hoputetaan Suomessa nyt myös lakisääteisesti. Uuden lain mukaiset velvoitteet koskevat taloyhtiöitä, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Kyse on latauspistevalmiudesta, sillä velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole, vaan siitä päättää taloyhtiö.  Taloyhtiöiden pitää jatkossa asentaa suuren korjauksen yhteydessä latauspistevalmius jokaiselle parkkipaikalle, kun remontti ulottuu myös pysäköintialueelle tai sen sähköjärjestelmiin. Tällaisia suuria korjauksia ovat lain mukaan esimerkiksi hankkeet, joihin kuuluu julkisivun remontointi, ikkunoiden uusiminen sekä yhden tai useamman teknisen järjestelmän korjaus.

2. Monta tapaa toteuttaa – turvallisuus muistettava

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspiste voidaan toteuttaa taloyhtiöön monella eri tavalla. Kaikkein yksinkertaisin ja kustannuksiltaan edullisin tapa on muuntaa osa olemassa olevista autojen lämmitystolpista myös latauskäyttöön soveltuviksi tolpiksi. Auton moottorin lämmittämiseen tarkoitettuja pistoketolppia ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu sähköautojen lataamiseen, joten muutostöitä tarvitaan. Uusissa älytolpissa olevien energiamittareiden avulla latauksen kustannukset voidaan kohdentaa oikein ja lataus on muutenkin turvallista ja tarkoituksenmukaista.

Jos taloyhtiössä ilmene  suurempaa ja jatkuvampaa tarvetta sähköautojen lataamiseen, on paras vaihtoehto perustaa latausasema. Asemia on saatavilla eri tehoisia ja erilaisille automäärille ja asiantuntijalta saa näkemystä valinnan tueksi. Olipa taloyhtiön lataustapavalinta minkälainen tahansa, on sen toteuttamisen ja itse latauksen tärkeimpänä lähtökohtana oltava aina turvallisuus. Myös Turvallisuus -ja kemikaalivirasto Tukes on ohjeistanut kiinnittämään asiaan huomiota.

3. Tarvekartoitus, suunnittelu, toteutus

Käytännössä latauspiste- tai -asemahanke lähtee taloyhtiössä liikkeelle tarvekartoituksesta: hallituksen ja asukkaiden on hyvä miettiä, minkälainen tarve omassa taloyhtiössä on sähköajoneuvojen lataukselle nyt ja esimerkiksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tarvekartoituksen jälkeen tulee selvittää asiantuntijan avustuksella muun muassa kiinteistön sähköverkon huipputeho, joka sanelee tietyt suuntaviivat projektin etenemiselle. Uudemmissa kiinteistöissä on usein paremmat valmiudet latausaseman tai latauspisteiden asentamista ajatellen, mutta latausmahdollisuus saadaan järjestettyä kaikkiin kiinteistöihin.

Kun latausaseman perustamista suunnitellaan, nousee keskusteluihin nopeasti myös kustannusten jakautuminen. Tämän tyyppisten hankkeiden kustannukset jaetaan taloyhtiöissä tavallisesti kaikkien osakkaiden kesken, koska taloyhtiö yleensä omistaa myös autopaikat. Yhtiöjärjestys kuitenkin määrittelee asian, eli sen mukaan edetään. Fiksusti toteutettu sähköautojen latausmahdollisuus on tulevaisuudessa varmasti vetovoimatekijä myös uusia asukkaita ajatellen.

Kun taloyhtiössäsi miteitään latauspisteiden valmiutta, me autamme mielellämme ja teemme tarjouksen erilaisista asennusvaihtoehdoista. Ota yhteyttä!

4. ARA tukee taloyhtiöiden latausasemainvestointeja

Latausasemahankkeiden budjetointia pohdittaessa kannattaa pitää mielessä Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARAn myöntämät avustukset. Niiden tarkoituksena on edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Latausinfrojen perustamiseen kohdennettuihin avustuksiin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Avustus on suuruudeltaan 35 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi mukana on tehokannuste, eli tuen voi saada 50 % suuruisena, jos vähintään puolella paikoista voi ladata 11 kilowatin tai sitä suuremmalla teholla. Avustusta voi hakea verkossa ja sitä voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Kaiken kaikkiaan avustus on kuitenkin aina enintään 90 000 euroa.

Edellytyksenä ARAn avustuksen saamiselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Kun tarvitset apua sähköautojen latauspisteiden kanssa, ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä sopiva ratkaisu juuri sinun taloyhtiöösi.

Jaa artikkeli