Ekologisuus on Kotikadun toiminnan ytimessä

25.08.2020 – Ajankohtaista

Ympäristön huomioiminen on yksi Kotikadun toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia ja strategisia kehityskohteita. Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.


Tehokas ja laadukas kiinteistönhoito on monelta osin koneilla tehtävää työtä: auraamista, harjaamista, ruohonleikkuuta sekä päivittäisiä siirtymiä huollettavalta kiinteistöltä toiselle. Kotikadun suurimmat päästöt aiheutuvatkin pääkaupunkiseudun operatiivisen johtajan, Vesa Koljosen mukaan kaluston, eli huoltoautojen ja työkoneiden käytöstä. Hän kertoo, että  ekologisuuden edistämiseen on tartuttu toimeliaasti ja kokonaisvaltaisesti aina yhtiön toimintastrategiasta lähtien.

– Suurin vastuullisuustekomme on syvällä strategiassamme. Koko yhtiörakenteemme pohjautuu pieniin paikallisiin huoltoyksiköihin, jotka sijaitsevat lähellä asiakkaittemme kiinteistöjä ja niiden asukkaita. Olemme optimoineet arjen tekemisen tehokkaaksi ja mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Käytännössä esimerkiksi kohteiden väliset siirtymät on suunniteltu siten, että ajoneuvojen päästöt ovat mahdollisimman pieniä ja tyhjäkäynnit on karsittu tehokkaasti.

Samaa ekologisuuteen tähtäävää toimintamallia on viety ja viedään yhä uusille alueille yhtiön laajentuessa yritysostojen kautta.

– Kun meihin liittyy uusi yhtiö, käymme aina järjestelmällisesti läpi huoltotoiminnan perusrakenteet. Tämä tarkoittaa muun muassa siirtymäkilometrien karsimista ja samalla työn tehokkuuden optimoimista. Paikallisuuteen keskittyvä toimintamalli on myös sosiaalisesti vastuullisempi: se tukee henkilöstön työviihtyvyyttä.

– Kiinnitämme jatkuvasti huomiota työalueiden kokoon. On helppo ymmärtää, että jos huoltoyksikön työalue ulottuu esimerkiksi kaupungin toiselta laidalta toiselle, menee työpäivä autossa istumiseksi eikä se ole kenenkään kannalta mielekäs ja järkevä tilanne. Lisäksi paikallisten huoltotupien ja varikoiden mallissa esimies ja työkaveriverkosto ovat aktiivisemmin työntekijän päivittäisessä arjessa mukana. Tällä on iso merkitys meille kaikille, Koljonen kuvailee.

Sähköllä pienempiä päästöjä

Sähkö ja biopohjaiset polttoaineet valtaavat yhä laajempaa alaa yhteiskuntamme logistiikan käyttövoimana – sama suuntaus näkyy voimakkaasti myös Kotikadulla. Hankinta- ja kalustojohtaja Timo Turkkisen mukaan yhtiö on tehnyt viimeisen vuoden aikana mittavia kalustoon liittyviä investointeja.

– Vanhoja pakettiautoja ja työkoneita on vaihdettu uusiin, minkä kautta on saatu jo nyt aikaan tuntuvia päästövähennyksiä. Meillä on käytössä niin sähkökäyttöisiä ajoneuvoja kuin hybridejäkin. Lisäksi olemme kokeilleet erilaisia biopolttoaineita ja niistä on saatu kannustavia kokemuksia. Testaamme yksiköissä koko ajan erilaisia ekologisempia malleja ja kokeilujen tuloksista otetaan opiksi, Turkkinen kuvailee.

Vastuullisuuteen liittyvät näkökannat ovat nykyään tärkeässä roolissa Kotikadun hankintoihin liittyvissä vuosineuvotteluissa. Yhtiö tekee pitkäjänteistä kehitystyötä kaluston ja koneiden maahantuojien sekä niitä valmistavien yritysten kanssa.

– Yhteinen ymmärryksemme akkuteknologioiden mahdollisuuksista lisääntyy jatkuvasti, ja meillä on jo nyt runsaasti sähköllä toimivia laitteita, kuten lehtipuhaltimia ja ruohonleikkureita. Uusien akkuteknologioiden hinnat laskevat koko ajan ja senkin myötä niistä tulee meille yhä  houkuttelevampia vaihtoehtoja, Turkkinen kuvailee.

Data ohjaa vastuullisempaan tulevaisuuteen

Kotikatu haluaa olla kiinteistönhoitoalan suunnannäyttäjä myös vastuullisuuden saralla. Pitkäjänteisessä kehitystyössä käytetään hyödyksi yhä enemmän myös digitaalisuuteen ja tehokkaaseen tiedonkeruuseen pohjautuvia ratkaisuja.

– Dataohjautuvuus on meillä jo nyt arkea. Pystymme seuraamaan muun muassa kaluston käyttöasteita ja tyhjäkäyntejä reaaliaikaisesti ihan konekohtaiselta tasolta lähtien. Tuloksia käydään säännöllisesti läpi organisaatiomme eri tasoilla ja mietitään yhdessä, millä keinoilla toiminnastamme voidaan tehdä yhä ekologisempaa. Kun vastuullisuusasioita pidetään aktiivisesti mukana yleisessä keskustelussa, niiden tärkeys huomataan laajemmin ja sitä kautta vaikuttavuus lisääntyy, Koljonen muotoilee.

Jaa artikkeli