Hyvät työt syntyvät vastuullisessa työpaikassa

20.08.2019 – Ajankohtaista

Vastuullisuus on tekoja. Arjen työtä ja toimintaa. Seuraamista, kehittämistä ja parantamista. Huolenpitoa ja välittämistä. Se on myös päätöksentekoa ja johtamista. Asioiden paremmin tekemistä ja vastuunottamista.


Vastuullinen yritys huolehtii työntekijöistään ja asiakkaistaan, ympäröivästä yhteiskunnasta sekä ympäristöstä. Kotikatu toimii työvoimavaltaisella toimialalla, joten sosiaalisella vastuulla on suuri rooli.

Mukana tuhansien ihmisten arjessa

Kotikadulle sosiaalinen vastuu tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstä. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö palvelee parhaiten myös asiakasta.

– Luomme henkilöstölle turvallisen työpaikan, huolehdimme työkyvystä ja hyvinvoinnista, kehitämme osaamista ja tuemme urakehitysmahdollisuuksia. Tätä sosiaalinen vastuu merkitsee meille, henkilöstöjohtaja Eeva Tielinen kertoo.

Meillä on monikulttuurinen työyhteisö, henkilöstössämme on jopa 10 eri kansallisuutta. Työskentely yrityksessämme on hyvä väylä kotoutua, koska auttavallakin kielitaidolla pääsee työhön kiinni ja koulutamme työntekijämme kuhunkin tehtävään, Tielinen avaa Kotikadun toimintatapoja.

Hyvä henkilöstökokemus tuottaa parempia asiakaskokemuksia.

­ Henkilöstömme ammattitaito ja palvelumme laatu ovat meille tärkeitä seikkoja, koska toimintamme vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen. Teemme asiakkaidemme arjesta kotitaloissaan viihtyisää, toimivaa ja turvallista, Tielinen painottaa.

Turvallinen työpaikka koko henkilöstölle

Työ kiinteistöpalvelualalla on liikkuvaa, itsenäistä ja se tapahtuu asiakaskohteissa. Kotikadun työntekijät perehdytetään turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin sekä kone- ja laiteturvallisuuteen.

­ Työturvallisuuden päämääränä on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstöllemme. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Kehitämme ja parannamme työturvallisuutta jatkuvasti, sanoo turvallisuuspäällikkö Antti Mäkinen.

Kotikadun yritysjohto on sitoutunut työturvallisuusperiaatteisiin. Työturvallisuudesta vastaavat esimiehet, joten se on osa päivittäistä johtamista. Jokaisella työntekijällä on kuitenkin oikeus – ja myös velvollisuus – tarkkailla ja tehdä havaintoja parantaakseen työympäristön turvallisuutta.

– Hyvä järjestys ja siisteys työpaikalla helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä lisäävät viihtyvyyttä, jatkaa Antti.

– Teemme turvallisuushavaintoja myös asiakaskohteissamme. Reagoimme niihin ja poistamme välittömät vaaratekijät heti. Lisäksi raportoimme havaintomme asiakkaallemme ja annamme ehdotuksia vaaratekijöiden poistamiseksi. Tällä tavalla pystymme takaamaan keskeytymättömän toiminnan asiakkaillemme sekä turvalliset asuin- ja työympäristöt.

Jaa artikkeli