Vastuullisuuskolmikko luotsaa Kotikatua kohti kestävää huomista

01.02.2022 – Ajankohtaista

Vastuullisuus, tuo yhä useammin mainittu avainasia. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä? Kotikadulla on tällä hetkellä työn alla vastuullisuusstrategian ja -tavoitteiden päivitys. Tähän mennessä on selvinnyt se, että hyvää työtä on jo tehty, mutta vielä parempaa kohti mennään.


Vastuullisuudella tarkoitetaan vastuuta sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Hanna Haapakoski, Kotikadun vastuullisuusjohtaja, on siis paljon vartija: hän vastaa konsernin yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä. Käytännössä tämä päivityksen aika tarkoittaa hänelle runsain määrin sisäisiä keskusteluja ja selvitystyötä, jossa tutkitaan alan vaatimuksia ja trendejä, kerätään tietoa ja kehitetään tiedonhankintaa muutenkin.

– Sitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri Kotikadulla, määritellään uudelleen nyt. Kotikadun perustehtävä ei kuitenkaan muutu mihinkään: teemme jatkossakin työn kerralla kuntoon, paikallisesti toimien. Tämän päivityksen myötä meillä on erinomainen mahdollisuus rakentaa ihmisten ja ympäristön kannalta vastuullista kiinteistöpalvelua, Hanna kuvaa.

Turvallisempaa tätä päivää

Kotikadun vastuullisuutta tarkastellaan erityisesti kahden keskeisen asian näkökulmasta. Ensimmäinen niistä on turvallisuus – niin omien työntekijöiden kuin asiakkaidenkin.

– Asiakkaan kokemaa turvallisuutta on vaikea mitata, se kun on ennen kaikkea tunne. Lisäksi työturvallisuus ei ole ainoastaan sattuneiden työtapaturmien summa, vaan kyse on työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta turvaamisesta, koko työuran ajan. Turvallisuudesta huolehtiminen on osa laadukasta ja ammattitaitoista palveluiden tuotantoa. Kun työntekijät hallitsevat oikeat, turvalliset työtavat, tämä välittyy myös laadukkaana ja osaavana palveluna, Sampsa Soittila, turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö kuvaa.

– Vastuullisuuden ja asiakastyytyväisyyden kytkös ei aina ole itsestään selvä, mutta vastuullisuus kyllä näkyy palvelun laadussa, Hanna täydentää.

Kotikadulla työympäristöjen monimuotoisuus ja vaihtelevuus luo turvallisuuden standardien määrittelylle omia haasteitaan. Lisäksi työskentelyolosuhteet vaihtelevat vuodenajan ja vuorokauden ajan mukaan. Kun ympäristö on elävä, kahdella samaa työtä tekevällä voi olla hyvin erilaisia turvallisuushaasteita.

– Kotikatu on muutaman viime vuoden aikana kasvanut ja kehittynyt todella paljon. Tämän päivitysprosessin myötä haetaan yhtenäisiä toimintamalleja – pyritään siis tunnistamaan niitä hyviä käytänteitä ja järkeviä toimintatapoja, joita eri toimipisteissä on käytössä, jotta saadaan parhaat mahdolliset opit käyttöön kaikkialle, Sampsa sanoo.

– Työturvallisuusasiat helposti mielletään joksikin, joka on pois päivittäisestä työstä tai sitä vastaan, mutta vastuullisuus ja turvallisuushan ovat nimenomaan arjen toimintaa tukevia asioita. Työturvallisuuden edistäminen on organisaation sisällä oleva tukifunktio, joka auttaa tekemään saman työn entistäkin paremmin, Sampsa painottaa.

Kehityksessä mukana, ei suinkaan viherpesua

Toinen keskeinen asia Kotikadun vastuullisuuspäivityksessä on ympäristöystävällisyys.

– Tämäkään ei ole mikään uusi asia, mutta on jatkossa läsnä entistäkin vahvemmin, Hanna kertoo.

Kemikaalit ja kierrätys tulevat helposti ensiksi mieleen ympäristöystävällisyydessä, mutta hankintajohtaja Erkan Yilmazin tehtävänä on viedä ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus suurempiinkin linjoihin.

– Vastuullisuus on tavaran- ja palveluntoimittajien valinnassa ensisijainen kriteeri. Toimittajavalinnan tulee olla hyvin läpinäkyvää: meillä on ennalta määrätyt kriteerit, joihin sitoudumme. Emme hae halvinta ostohintaa, vaan huomioon otetaan kokonaiskustannukset. Suomessa on paljon tilaamiseen, työelämään tai ympäristönsuojeluun liittyviä asioita, jotka lainsäädäntö vaatii, mutta me viemme vaatimukset mielellämme vielä vähän eteenpäin, Erkan kertoo.

Erkanin mukaan Kotikadun hankintastrategiana on löytää arjen tekemistä tukevia ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Esimerkiksi viime vuosiin saakka ammattikäyttöön soveltuvien sähkötyökalujen valikoima on ollut varsin suppea, mutta nykyään niihin vaihtaminen alkaa olla varteenotettava vaihtoehto. Niiden käyttö on turvallisempaa, meluhaitat ovat pienempiä ja polttoaineen vaihtuessa sähköön tulee sekä taloudellista säästöä että vähemmän päästöjä. Tuotteen koko elinkaari huomioidaan kaluston päivityksen yhteydessä, ja hankintoja tehdessä muutenkin.

– Aiemmin hankintaa on optimoitu yrityksen lähtökohdista, nyt sitä lähdetään viemään strategisempaan suuntaan. Pyritään siis tekemään hankintoja ennalta suunnitellummin ja proaktiivisesti. Meillä on suuri vastuu tehdä järkeviä, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja aina, kun se on käytännössä mahdollista. Paljon on tehtävää, mutta ollaan menossa ihan oikeaan suuntaan, Erkan iloitsee.

Jaa artikkeli