Leikkipaikkatarkastukset luovat turvallisuutta

02.06.2019 – Ajankohtaista

Paikallinen Kotikatu on turvallisten ja viihtyisien asuinympäristöjen asialla. Huolehdimme vahvalla ammattitaidolla myös asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen leikkikenttien turvallisuustarkastuksista.


Asiantunteva ja kokenut henkilökuntamme on saanut Safe to Play Oy:n myöntämän, puolueettoman ja sertifioidun tarkastajakoulutuksen (ISO 17024, TR 17207, RPII). Kaikki tarkastuksemme noudattavat vaadittuja turvallisuusstandardeja (SFS-EN 1176 & 1177).

Saat meiltä seuraavat leikkipaikkatarkastukset:

Vuositarkastus
Vuositarkastus käsittää koko leikkipaikan yleisen turvallisuuden: siinä käydään läpi leikkivälineet ja niiden kunto, turva-alueet ja turva-alustat. Tarkastuksella varmistetaan, että leikkipaikka täyttää SFS-standardin vaatimukset. Vuositarkastus tehdään kerran vuodessa.

Toiminnallinen tarkastus
Vuositarkastuksen lisäksi leikkipaikalla voidaan tehdä toiminnallisia tarkastuksia (suosituksen mukaan vähintään 3 kuukauden välein). Toiminnallisen tarkastuksen kohteena on leikkipaikan ja -välineiden kunto ja stabiliteetti. Tarkastus voidaan suorittaa myös talvisin.

Käyttöönottotarkastus
Käyttöönottotarkastus tehdään leikkipaikan ja -välineiden asennuksen jälkeen, ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastuksen avulla voidaan varmistua siitä, että välineet on asianmukaisesti ja turvallisesti asennettu. Käyttöönottotarkastus tulee aina suorittaa jonkun muun kuin välineen asentajan toimesta. Leikkipaikan turvallisuus on palvelun tarjoajan vastuulla!

Selkeä ja havainnollinen raportointi

Raportoimme tarkastuksissa tekemistämme havainnoista ja mahdollisista turvallisuuspoikkeamista selkeästi ja havainnollisesti. Tilaajalle toimitettava kuvallinen raportti sisältää välinekohtaiset erittelyt kunnostusta tai muita lisätoimenpiteitä vaativista kohteista. Raporttiin liitetään aina myös toimenpide-ehdotukset leikkipaikan kuntoon saattamiseksi. Toimimme tarkastuksissa ulkopuolisena asiantuntijana ja puolueettomasti, emmekä suosi mitään tiettyä välinevalmistajaa toimenpide-ehdotuksissamme. Palvelemme taloyhtiöitä ja liikekiinteistöjä monipuolisesti myös kaikissa leikkipaikkojen huoltoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa.

Viranomaiset valvovat leikkipaikkojen turvallisuutta

Leikkikentät luokitellaan palveluksi, joka kuuluu kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) piiriin. Laissa velvoitetaan palvelun tarjoajaa huolehtimaan, ettei palvelun käytöstä aiheudu vaaraa käyttäjille. Lainsäädäntö koskee myös asunto-osakeyhtiöiden alueilla sijaitsevia leikkikenttiä. Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) ja kunnat valvovat lain noudattamista. Leikkikenttien tulee täyttää niistä määriteltyjen turvallisuusstandardien vaatimukset (SFS-EN 1176 & 1177). Turvallisuudesta on huolehdittava koko leikkikentän/-välineen käyttöiän ajan ja tarkastuksista on huolehdittava säännöllisesti.

Lisätietoja

Tuomas Äärynen
työnjohtaja, Espoo
020 755 8548
tuomas.aarynen@kotikatu.fi

Jaa artikkeli