Työturvallisuus tapetilla: Terveenä ja hymyillen töistä kotiin

27.04.2021 – Ajankohtaista

Mitkä ovat työturvallisuuden tärkeimmät päämäärät Kotikadulla, ja miksi ohjeita laaditaan ja kenen toimesta? Onko kiinteistöhuoltoalalla tyypillistä ammattitautia, entä miten turvallisuustarpeet vaihtelevat kohteittain? Porauduimme koko henkilöstöä kuin myös asiakkaitammekin koskevaan aiheeseen turvallisuuspäällikkö Antti Mäkisen kanssa.


– Minun työni keskiössä ovat ennen kaikkea ihmiset. Käytännössä ylläpidän työn tekemisen turvallisuutta ja kehitän työoloja siten, että ne ovat yhä paremmin koko henkilöstömme hyvinvointia ja terveyttä tukevia. Keskeisin tavoitteeni on ehkäistä työstä aiheutuvia sairauksia ja erilaisia tapaturmia, Antti kiteyttää.

Työtapaturmataajuuksia seurataan

Lukujen valossa tapaturmataajuudet ovat kiinteistöhuoltoalalla pienempiä verrattuna esimerkiksi rakennuspuolelle.

– Työkalulla voi osua ikävästi sormeen tai selän kolauttaa ahtaissa paikoissa pyöriessä. Yleisiä ammattivahinkoja ovat myös liukastumiset, kompastumiset sekä nilkkojen nyrjähdykset. Koska tiedämme, että kiinteistöhuolto kuormittaa fyysisesti, on tärkeää tauottaa tekeminen ja olla kiireisessä arjessakin aina itsensä puolella – eli välttää väsyneenä riuhtomista. Helppoa tai itsestään selvää tämä ei kuitenkaan ole, kuten esimerkiksi viime talven lumisavotan kanssa painineet tietävät.

– Vaikka Kotikadun tämänhetkiset tapaturmataajuusluvut ovat hyvällä mallilla ja vertailukelpoisia, niin aina on varaa parantaa ja kehittää erityisesti turvallisuuden ennakointia parantavia toimenpiteitä. Olemme mm. laatineet työtehtävistämme vaarojen arvioinnin, jonka perusteella tyypillisiä ongelmapaikkoja on pystytty vähentämään tai poistamaan kokonaan. Nämä arviot konkretisoituvat työntekijöillemme turvallisuusohjeiden sekä perehdytyksen muodossa, Antti tarkentaa.

Korkealla kohonneet riskit

Vastuu turvallisuudesta, hyvistä työtiloista sekä oikeiden työmenetelmien opastuksesta on ensisijaisesti työnantajalla. Henkilöstö taas sitoutuu noudattamaan ohjeita ja huomioimaan tarkoin töiden edellyttämät siisteys-, huolellisuus-, järjestys- sekä varovaisuustoimenpiteet.

– Tämä on vuorovaikutteista yhteispeliä, jossa jokaisen havainnoivan silmäparin rooli on tärkeä. Paras kenttätieto asiakaskohteistamme tulee työntekijöiltämme, jotka reagoivat ja raportoivat mahdollisista turvallisuuspuutteista omille tiiminvetäjilleen. Tällä hetkellä korkealla työskentelyn turvallisuus on asia, joka on noussut vahvasti esille, turvallisuuspäällikkö kertoo.

Kotikadulla on tapaturmien suhteen nollalinja, ja jotta näin olisi tulevaisuudessakin, on yhä useammassa kiinteistössä havahduttu kattoturvatuotteiden, kuten tikkaiden, kiinnityspisteiden sekä kulkusiltojen, päivitystarpeeseen.

– Koska kiinteistöjen omistajat ovat vastuussa vallitsevista turvallisuusjärjestelyistä, niin he myös tekevät päätöksen, miten korjausten kanssa edetään. Usein raporttimme jälkeen saamme taloyhtiöltä toimeksiannon pistää paikat kuntoon – ja onhan meidän turvallisuutemme asiakkaidemmekin etu!

Työturvallisuus luo vastuullisuutta ja tasa-arvoa

Kotikadun toimintaa ohjaavia, keskeisiä menetelmiä ei vedetä hatusta, vaan taustalla vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet: esimerkiksi työturvallisuus-, pelastus-, kemikaali- ja työsopimuslaki. Turvallisuusohjeistuksen sisällöstä ja päivityksistä vastaa Antti yhdessä organisaation eri toimialueiden asiantuntijoiden kanssa.

– Kotikadulla on sovittu johtamismalli, jonka avulla voimme olla varmoja, että ohjeistukset menevät linjassa kaikille työntekijöille asti. Lisäksi panostamme esimieskoulutukseen, joka on tärkeä linkki tiedonkulussa koko kentälle.

On hyvä huomioida, että työturvallisuus myös luo perustan tasa-arvoiselle ja tasapuoliselle yrityskulttuurille, jossa ei ole sijaa häirinnälle tai yhdenkään kotikatulaisen epäasialliselle kohtelulle.

– Panostuksemme työturvallisuuteen, vastuullisuuteen sekä luotettavaan työnantajamielikuvaan nivoutuvat tiiviisti yhteen. Ne myös yhä vahvemmin vaikuttavat ihmisten päätöksiin, kun he valitsevat hakeutua meille töihin, Antti päättää.

 


Turvallisuus luodaan yhdessä

Me kotikatulaiset kiinnitämme kohteissamme huomiota mm. alla oleviin turvallisuustekijöihin. Kokonaisvaltainen turvallisuus on kuitenkin jatkuvaa yhteispeliä asiakkaiden kanssa: jos havaitset riskitekijän tai turvallisuuspoikkeaman, kerrothan siitä meille.

ULKOALUEET:

 • kaltevat nurmikkoalueet
 • montut & kaivonkannet
 • valaistus & turvahiekoitus
 • liputuksen turvallisuus

KATTOTURVALLISUUS:

 • katolle kulku on turvallinen
 • tikkaiden valjaskiskot
 • kulkusiltojen kunto
 • valjaiden kiinnityspaikat

YLEISET TILAT:

 • putkien & kulmien huomioteippaus
 • ehjät pistorasiat
 • riittävä matotus
 • valaistus
 • hätäpoistumistiekyltit

TEKNISET TILAT:

 • sähköpääkeskuksen, lämmönjakohuoneen ja IV-konehuoneen siisteys & työturvallisuus

SIIVOUS:

 • lattiamateriaali & jalkinevalinta
 • soveltuvat kemikaalit

Tarkistamme myös, että tiloihin hankitut alkusammuttimet ovat tarkistettuja ja toimivia.

Jaa artikkeli